24-04-07

Beleggen in grondstoffen

Tot en met 25 mei kan u intekenen op de FORTIS COMMODITY BOOSTER NOTE 1.

De belangrijkste kenmerken zijn :  

  • Emittent : Fortis Bank
  • Uitgifte : 102 %
  • Nominaal : EUR 1.000
  • ISIN code : XS0292819553
  • looptijd = 4 jaar (6 juni 2007 tot 6 juni 2011)
  • 100 % participatie stijging korf grondstoffen (olie, zink, nikkel, aluminium en koper)
  • 100 % kapitaalsgarantie op vervaldag
  • 130%  indien de korf grondstoffen optussen 0 en 30% over de periode gestegen is
  • Notering : dagelijks op de beurs van Luxemburg
  • Brochure : https://www.fortisbanking.be/emissies

 

Dit product richt zich naar beleggers die positief zijn over de prijsontwikkeling van de onderliggende korf grondstoffen (olie, zink, nikkel, aluminium en koper).  Naast kapitaalsgarantie profiteert u voor 100% van de stijging van de korf. Ook indien de prijzen maar gematigd stijgen, verdient u me dit product.  Bij een prijsstijging van 0% tot 30% ontvangt u namelijk 30 % meerwaarde.  Deze mogelijke aflossing bij een beperkte stijging van de korf aan 130% impliceert een rendement van ong. 6,4%.  Als de korf op de vervaldag niet lager noteert dan bij de start heeft u dit rendement behaald. Ter vergelijking: een obligatie in EUR met rating AA heeft een rendement van ong. 4,25 %.  We moeten erbij vetrtellen dat er geen dividend of coupon uitbetaald wordt.  Ook dient u zich bewust te zijn dat de toekomstige prijsontwikkeling van commodities niet eenvoudig is.  De prijsvorming van de note is gekoppeld aan futureprijzen (termijnkoersen) en niet aan spotprijzen.  De prijzen van die futures kunnen zowel hoger of lager liggen dan de spotprijs.  Als de termijnprijzen voor bepaalde grondstoffen lager zijn dan de actuele prijzen spreken we over backwardation.  Beleggers verwachten hier lagere prijzen in de toekomst.  De termijnprizen kunnen ook hoger zijn dan de spotprijzen en dan spreken we over contango.  Hier verwacht de markt een stijging van de prijzen.  Hoe meer grondstoffen met backwardation in een note opgenomen zijn hoe beter voor de investeerder omdat de note relatief goedkopere opties op de  lagere futurekoersen kan aankopen.  Alle grondstoffen uit de korf noteren met een backwardation, goed dus.  De intredekosten aan 2% vinden we dan weer aan de hoge kant.  We vinden dit zeker geen slecht product.  U heeft kapitaalsgarantie en profiteert van de mogelijke stijging van de gronstoffen. Bij een zeer beperkte stijging van de korf (bv. maar 3% over de looptijd) realiseert u toch 30 %.  In onze fondsen-portefeuille wensen we te diversifieren naar verschillende asset-klassen, om zodoende het totale risico te beperken.  Een belegging in grondstoffen past in die strategie.  De Fortis Commodity Booster Note 1 is dus een mogelijkheid; we opteren echter voor een soortgelijk product van Barclays Bank,nl. de BARCLAYS COMMODITY PROTECT PLUS NOTE 5.  Deze note werd op 13 maart uitgegeven en heeft ongeveer dezelfde kenmerken als het Fortis papier.. De looptijd is met 5,5 jaar iets langer, maar daarvoor ontvangt u 140% van de stijging bij een stijging van de korf tussen 0% en 40 %.  Bovendien bedraagt de prijs op de secundaire markt rond de 97 %.  Hier de kenmerken:

We verkiezen deze note boven die van Fortis.  We leggen een limietorder in de markt aan 97% voor EUR 10.000 (tegenwaarde EUR 9.700).