28-05-07

Nieuw Dexia fonds

Tot en met 29 juni kan u intekenen op de DEXIA CICKINVEST B INDEX LINKED 6 bevek.

De belangrijkste kenmerken zijn :

Emittent : Dexia Bank N.V.

Uitgifte : EUR 500 (geen intredekosten bij lancering)

Nominaal : EUR 500

ISIN: BE0947115078

looptijd = 5 jaar en 2 weken (5 juni 2007 tot 22 juni 2012)

100 % participatie stijging DAXglobal Alternative Energy Index met een maximum van 30 %

100 % kapitaalsgarantie op vervaldag

Brochure: http://www.dexiainvestor.be/product_nl/fichecliquet.asp?n1=1&n2=1&n3=7&searchkey=BE0947115078.

Beleggingen in alternatieve energie zijn in op het moment. De sector heeft zeker goede vooruitzichten. Een belegging in deze sector hoort thuis in een lange termijn beleggingsportefeuille. Dexia speelt daarop in door de lancering van een bevek waarvan de prestatie gekoppeld is aan de evolutie van de DAXglobal Alternative energy Index. Deze index bevat 15 toonaangevende ondernemingen uit de sector van de alternatieve energie. Deze markt is onderverdeeld in 5 subsegmenten die allemaal hetzelfde gewicht in de index hebben : aardgas, ethanol, zonne-energie, windenergie en geothermische energie / hydro / batterijen. Meer info vindt u op de volgende site: www.deutsche-boerse.com.

We vinden de bevek interessant ware het niet dat het maximale rendement begrensd wordt tot 30%. In het beste geval bedraagt de meerwaarde voor een looptijd van 5 jaar dus 30% of omgerekend 5,34 % actuarieel rendement, voor kosten. Een AA-obligatie met een looptijd van 5 jaar biedt een rendement van ongeveer 4,60%. We vinden het potentieel te beperkt. Bovendien worden sterke stijgingen niet ’ vastgeklikt’ . U profiteert m.a.w. relatief beperkt van aanvankelijke stijgingen. Stel de index is na 2 jaar verdubbeld, maar crasht nadien tot onder het aankoopniveau en blijft daar hangen tot op de vervaldag. Dan heeft u weliswaar u beginkapitaal terug maar ook niets verdiend (eigenlijk heeft u dan de risicoloze vergoeding van een AAA-staatsobligatie verloren). Kortom: een goed idee, maar een onattractieve vergoeding. Er zijn betere alternatieven. We tekenen NIET in.