24-04-07

Beleggen in grondstoffen

Tot en met 25 mei kan u intekenen op de FORTIS COMMODITY BOOSTER NOTE 1.

De belangrijkste kenmerken zijn :  

 • Emittent : Fortis Bank
 • Uitgifte : 102 %
 • Nominaal : EUR 1.000
 • ISIN code : XS0292819553
 • looptijd = 4 jaar (6 juni 2007 tot 6 juni 2011)
 • 100 % participatie stijging korf grondstoffen (olie, zink, nikkel, aluminium en koper)
 • 100 % kapitaalsgarantie op vervaldag
 • 130%  indien de korf grondstoffen optussen 0 en 30% over de periode gestegen is
 • Notering : dagelijks op de beurs van Luxemburg
 • Brochure : https://www.fortisbanking.be/emissies

 

Dit product richt zich naar beleggers die positief zijn over de prijsontwikkeling van de onderliggende korf grondstoffen (olie, zink, nikkel, aluminium en koper).  Naast kapitaalsgarantie profiteert u voor 100% van de stijging van de korf. Ook indien de prijzen maar gematigd stijgen, verdient u me dit product.  Bij een prijsstijging van 0% tot 30% ontvangt u namelijk 30 % meerwaarde.  Deze mogelijke aflossing bij een beperkte stijging van de korf aan 130% impliceert een rendement van ong. 6,4%.  Als de korf op de vervaldag niet lager noteert dan bij de start heeft u dit rendement behaald. Ter vergelijking: een obligatie in EUR met rating AA heeft een rendement van ong. 4,25 %.  We moeten erbij vetrtellen dat er geen dividend of coupon uitbetaald wordt.  Ook dient u zich bewust te zijn dat de toekomstige prijsontwikkeling van commodities niet eenvoudig is.  De prijsvorming van de note is gekoppeld aan futureprijzen (termijnkoersen) en niet aan spotprijzen.  De prijzen van die futures kunnen zowel hoger of lager liggen dan de spotprijs.  Als de termijnprijzen voor bepaalde grondstoffen lager zijn dan de actuele prijzen spreken we over backwardation.  Beleggers verwachten hier lagere prijzen in de toekomst.  De termijnprizen kunnen ook hoger zijn dan de spotprijzen en dan spreken we over contango.  Hier verwacht de markt een stijging van de prijzen.  Hoe meer grondstoffen met backwardation in een note opgenomen zijn hoe beter voor de investeerder omdat de note relatief goedkopere opties op de  lagere futurekoersen kan aankopen.  Alle grondstoffen uit de korf noteren met een backwardation, goed dus.  De intredekosten aan 2% vinden we dan weer aan de hoge kant.  We vinden dit zeker geen slecht product.  U heeft kapitaalsgarantie en profiteert van de mogelijke stijging van de gronstoffen. Bij een zeer beperkte stijging van de korf (bv. maar 3% over de looptijd) realiseert u toch 30 %.  In onze fondsen-portefeuille wensen we te diversifieren naar verschillende asset-klassen, om zodoende het totale risico te beperken.  Een belegging in grondstoffen past in die strategie.  De Fortis Commodity Booster Note 1 is dus een mogelijkheid; we opteren echter voor een soortgelijk product van Barclays Bank,nl. de BARCLAYS COMMODITY PROTECT PLUS NOTE 5.  Deze note werd op 13 maart uitgegeven en heeft ongeveer dezelfde kenmerken als het Fortis papier.. De looptijd is met 5,5 jaar iets langer, maar daarvoor ontvangt u 140% van de stijging bij een stijging van de korf tussen 0% en 40 %.  Bovendien bedraagt de prijs op de secundaire markt rond de 97 %.  Hier de kenmerken:

We verkiezen deze note boven die van Fortis.  We leggen een limietorder in de markt aan 97% voor EUR 10.000 (tegenwaarde EUR 9.700).  

 

16-04-07

Fonds in de kijker: ING BEST STRIKE EUROPE II

Tot en met 27 april kan u nog intekenen op ING BEST STRIKE EUROPE II.

De belangrijkste kenmerken zijn :  

 • Emittent : ING Bank
 • Uitgifte : 101 %
 • Nominaal : EUR 100
 • ISIN code : XS0294685325
 • 100 % participatie stijging aandelen Eurozone (EuroStoxx50)
 • looptijd = 5 jaar (7 mei 2007 tot 7 mei 2012)
 • instapkoers = laagste koers in komende 12 maanden
 • geen kapitaalsgarantie, wel bescherming tot 20 % koersdaling t.o.v. instapkoers
 • Notering : dagelijks op Euronext
 • Brochure : http://www.structuredproducts.ing.com/spg/showdocument.do...

 

Het interessante aan de Best Strike Europe is het innovatief instapmechanisme.  Gedurende het eerste jaar wordt elke dag de slotkoers van de index (EuroStoxx50) vastgesteld.  De laagste koers van al deze slotkoersen wordt de instapkoers genoemd.  Het is vanaf deze instapkoers dat u voor 100% profiteert van de stijging van de index.  U stapt dus automatisch in de markt op het meest gunstige moment de komende 12 maanden.  U hoeft zich dus geen zorgen te maken omtrent de juiste timing van een aankoop. Interessant dus als u op lange termijn posiief blijkt voor de beurs, maar op korte termijn (tot 1 jaar) lagere koersen verwacht. 

Verder bied de note ook een zekere bescherming.  Het fonds wekt met een beschermingsniveau van 80 % van de instapkoers van de index.  Indien op de vervaldag de index gelijk of hoger staat dan het beschermingsniveau (80%), dan ontvangt u het nominale bedrag (100%) terug.  U bent dus beschermd tegen een koersdaling tot 20% ten opzichte van de instapkoers (=laagste koers de komende 12 maanden) van de index.  Wanneer de eindwaarde van de index echter onder het beschermingsniveau noteert, vervalt de bescherming en is de aflossing op het einde gelijk aan de nominale waarde min de volledige daling van de index berekend vanaf de instapkoers.   In de brochure (link bovenaan) vindt u alle informatie en voorbeelden. Lees deze broschure aandachtig vooraleer u overweegt te investeren.  Wij vinden dit een innovatief product, waar meer opbrengst mogelijk is dan bij een rechtstreekse belegging in de index. Wij tekenen voor EUR 10.000,- in voor onze fondsen-portfeuille.   

Risico`s :

 • De Best Strike Europe II is geen kapitaal gegarandeerd product.  Wanneer de index op de einddatum onder de beschermingswaarde staat, loopt u volledig koersrisico vanaf de instapkoers van de index.  In het meest extreme geval dat de EuroStoxx 50 index naar EUR 0 gaat, kunt u uw gehele inleg verliezen.
 • Beleggers ontvangen geen dividenden of tussentijdse rente-inkomsten (Het dividendrendement op de index bedraagt momenteel ong. 3,2%).
 • Beleggers lopen een kredietrisico op ING Bank.
 • Of dit product voor u geschikt is, hangt af van uw beleggingsprofiel.  Neem hierover contact met uw huisbankier.

.

15-04-07

Spaarplan

Op 1 mei starten we met de fondsen-portefeuille. De portefeuille heeft een startwaarde van EUR 100.000,- en zal naast investeringen in klassieke beleggingsfondsen ook gestructureerde producten (bv. met kapitaalsgarantie) en beursgenoteerde beleggingsfondsen (zogenaamde trackers of ETF's) aankopen. Het is logisch dat nu spontaan een paar vragen door uw hoofd gaan. U zal zich misschien afvragen of de gevolgde strategie bij uw beleggingsprofiel past. U weet niet of u dat allemaal bij uw huisbank kan doen. U heeft misschien maar EUR 10.000 ter beschikking. Zijn de beleggingsproducten niet te ingewikkeld, enz...Om bij de gevolgde strategie te beginnen, die is defensief. We richten ons naar de gemiddelde belegger (met een gemiddelde tijdshorizon en een gemiddeld risicoprofiel). Als tijdshorizon nemen we ongeveer 5 a 7 jaar en als risicoprofiel neutraal of om het in fondsenterminologie te zeggen 'balanced' (50 % aandelen/50 % rentedragend). Dit betekent echter niet dat we ons blind staren op die 50/50 opdeling. Vele aandelenproducten hebben een rentekarakter, zoals kortlopende fondsen met kapitaalsgarantie of producten waarbij een rendement wordt behaald bij zowel dalende als stijgende beurzen. Veel hangt natuurlijk af van uw leeftijd. Jonge mensen hebben een veel langere tijdshorizon en moeten de proportie aandelen in de portefeuille veel hoger houden dan oudere mensen. Het is moeilijk om voor iedere leeftijd en voor ieder risicoprofiel een typeportefeuille te maken. Uw bankier is uw eerste aanspreekpunt. Hij kan u daarbij helpen. Belangrijk is te weten is dat we in de eerste plaats het kapitaal proberen te behouden. Het rendementsdoel dat we voor ogen hebben, bedraagt 7,5 % per jaar en dit ook in minder goede beurstijden. Alle investeringen kan u bij uw huisbank uitvoeren. Zij zal evenwel geneigd zijn u de huisproducten te verkopen. Voor de klassieke beleggingsfondsen kan u gerust verder de bankeigen fondsen aankopen. U onderhoudt de relatie met uw bank. Als wij bv. een klassiek indexfonds van Dexia kopen, kan u een soortgelijk fonds van Fortis of ING kopen. De verschillen in prestaties zijn gering. De bedoeling is evenwel dat u ten allen tijde in het beste product investeert ongeacht welke bank de uitgever is. Veelal moet men een gestructureerd product of een beursgenoteerd product boven een klassiek fonds verkiezen. Daarbij moet men ook al eens verder kijken dan zijn eigen huisbank. Dit hoeft niet duurder te zijn, integendeel. Vele effectenbanken en online-banken rekenen ook geen kosten meer aan voor een effectendossier. Beursgenoteerde fondsen (ETF's) worden zoals aandelen verhandeld. U betaalt m.a.w. een enkel een transactiekost. U hoeft ook niet per se over EUR 100.000 te beschikken; als uw beschikbaar bedrag voor beleggen bv. 10.000,- is, kan u telkens een tiende van de transactie uitvoeren. We weten dat het aanbod aan beleggingsmogelijkheden enorm is. De juiste keuze maken, is niet eenvoudig en hangt af van vele individuele factoren (leeftijd, risicobereidheid,...). Vele nieuwere producten lijken ingewikkeld en men staat er sceptisch tegenover. Terecht. In deze blog zullen we proberen u zo duidelijk mogelijk te informeren. Een deel van de portefeuille zal belegd worden via een maandelijks spaarplan. Een spaarplan houdt is dat u maandelijks een vast bedrag (bv. EUR 50) in een bepaald fonds investeert. Als het fonds hoger noteert, koopt u voor hetzelfde bedrag minder deelbewijzen. Bij lagere koersen kan u meer deelbewijzen kopen. Als u dit lang genoeg volhoudt, koopt u dus telkens als de aandelen laag staan (en dus goedkoop zijn) meer en idem dito koopt u minder als de beurs duur is. Zo realiseert u een gemiddelde gunstige aankoopprijs. In tegenstelling tot een onmiddellijke aankoop voor het volledige bedrag, deert een korte-termijn beursdaling u niet echt. Dit is een uitstekende strategie voor ouders of grootouders die voor hun kinderen/kleinkinderen regelmatig willen sparen. In onze fondsen-portefeuille zullen we ook verschillende spaarplannen hebben. We willen ze u nu al meegeven. De banken hebben een paar dagen tijd nodig om dit te realiseren en we willen ze laten ingaan op 1 mei, onze startdatum. In de volgende fondsen starten we op 1 mei met een maandelijks spaarplan van EUR 500,-:

1. KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY KAP. ((ISIN BE0175280016 - 3% toetredingskosten - belegd in toekomstenergieën)

2. KBC ECO FUND - WATER KAP. (ISIN BE0175479063 - 3% toetredingskosten - belegd in aandelen in de watersector)

3. DEXIA EQUITY B BRIC KAP. (ISIN BE0945520618 - 2% toetredingskosten - belegd in aandelen uit Brazilië, Rusland, Indië en China)

Meer informatie over deze fondsen zullen we in onze volgende berichten brengen. Een steekkaart kan u rechts in de kolom opvragen.

Naast deze 3 klassieke thema-aandelenfondsen zullen we ook een pensioenfonds opnemen. Jaarlijks kan per gezin 2 maal EUR 810 fiscaal afgetrokken worden. Dit betekent een maandelijks te investeren bedrag van EUR 135,-. We kiezen voor het FORTIS B STABILITY pensioenfonds (ISIN BE26480963 - 3% toetredingskosten - defensief: 30% aandelen/70% obligaties).

09:35 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spaarplan |  Facebook |

08-04-07

Binnenkort starten we.

Het aanbod aan beleggingsfondsen, gestructureerde producten , en beursgenoteerde fondsen (ook wel trackers of ETF’s genoemd) neemt met de dag toe. Het aanbod is geëvolueerd van het klassieke eenvoudige index-fonds naar meer complex gestructureerde themafondsen, al dan niet met een kapitaalsgarantie. In deze blog zullen we regelmatig nieuwe fondsen en certificaten van naderbij bekijken. U kan hier een type-portefeuille met een startwaarde van EUR 100.000,- opvolgen. Het doel is natuurlijk een maximale opbrengst aan een zo klein mogelijk risico te koppelen. Daarbij is kapitaalbehoud in alle marktsituaties ons eerste streven. De portefeuille heeft een defensief karakter en zal het risico spreiden over aandelen, grondstoffen en renteproducten. We beogen een jaarlijks rendement van 7.50 %. Dit lijkt niet spectaculair, maar de strategie bestaat erin om dit jaar in jaar uit te realiseren, ook bij bijvoorbeeld dalende beurzen. Naast intekeningen op nieuwe uitgiftes zullen we ook bestaande fondsen aankopen, veelal door een maandelijks spaarplan. Ook zullen we in beursgenoteerde fondsen (trackers of ETF’s) investeren. We geloven sterk in deze flexibele en goedkope variant van het klassieke beleggingsfonds.

09:07 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: strategie |  Facebook |