14-06-07

Winnen bij stijgende EN dalende beurzen

Vanaf vandaag 14 juni  kan u intekenen op het TWIN-WIN CERTFIKAAT OP AANDELEN FORTIS.

De belangrijkste kenmerken van dit certifikaat zijn :  

 

Soms moet men eens over de nationale grenzen kijken om een interessant produkt te vinden. Sinds geruime tijd geeft de Duitse bank Sal. Oppenheim allerhande eenvoudig gestructureerde certifikaten uit.  Het basispricipe van een TWIN-WIN certifikaat is eenvoudig.  U wint zowel bij stijgende aandelenkoersen als  bij dalende aandelenkoersen.  Nou, dat is pas interessant, maar waar zit dan het addertje onder de grond, zal u zich afvragen. Het bovenstaand certifikaat op Fortis wordt aan de basisprijs van EUR 30 uitgegeven (iets onder de aktuele koers van Fortis) en heeft een looptijd van 2 jaar.  Er zijn 3 mogelijke scenario`s:

 

 1. Koers Fortis op 29 juni 2009 hoger dan de basisprijs van EUR 30 (Intekenkoers):

U ontvangt 145 % van de stijging.

Voorbeeld: Eindkoers van Fortis = EUR 40,00 (stijging van 33%) .  U winst bedraagt 10 EUR x hefboom 1,45 = EUR 14,50 (48%)

 

 1. Koers Fortis op 29 juni 2009 lager dan de basisprijs van EUR 30 (Intekenkoers), maar is nooit onder het protect-niveau van EUR 22,25 gevallen:

Het verlies wordt omgezet in winst.

Voorbeeld: Eindkoers van Fortis = EUR 25.00 (daling van 16,6 % ). Het verlies wordt omgezet in winst.  U winst bedraagt hier dus EUR 5 of 16,6 %.

 

 1. Koers Fortis op 29 juni 2009 lager dan de basisprijs van EUR 30 (Intekenkoers) en is gedurende de looptijd ooit eens onder het protect-niveau van EUR 22,25 gevallen:

U ontvangt aandelen Fortis.

Voorbeeld: Eindkoers van Fortis = EUR 25 (daling van 16,6 %).  Gedurende de looptijd noteerde Fortis echter op een bepaald moment onder EUR 22,25.  U ontvangt aandelen Fortis tegen EUR 30, wat bij een eindkoers een verlies van EUR 5 of 16,6 % betekent.

 

In vergelijking tot een directe aankoop van Fortis biedt dit product vele voordelen:

 1. U profiteert voor 145 % van de stijging van de koers van Fortis;
 2. Bij een beperkte daling tot ongeveer – 25 % wordt deze daling (verlies) in winst omgezet;
 3. Enkel in het geval Fortis over 2 jaar onder EUR 30 noteert EN gedurende de looptijd eens onder EUR 22,25 noteerde, geeft deze belegging hetzelfde negatief resultaat als een directe aankoop van de aandelen.  Dit is dan het addertje.  In het slechste geval is het net alsof u aandelen bij EUR 30 gekocht zou hebben. We moeten er wel bij vermelden dat u gedurende 2 jaar geen dividend ontvangt.

We vinden dit een interessant product.  De korte looptijd van 2 jaar gekoppeld aan het overproportioneel winstpotentiaal (145%) en het meer beperkte downside risiko zijn goede argumenten voor een investering.  Bovendien lijkt Fortis ook een goede keuze. Indien het bod op ABN niet zou slagen, moet de koers opnieuw hoger kunnen.  Ook lijkt de kans groter dat Fortis bij een mislukt bod dan zelf opgejaagd zal worden (met hogere koersen als gevolg).  We tekenen in voor 3.000 certifikaten.  Aan EUR 30 per stuk betekent dit een investering voor onze portefeuille van EUR 9.000.  Afhankelijk van de bank betaalt u bij primaire intekeningen meestal geen instapkosten.  Vooraf checken !

15:09 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twin-win fortis |  Facebook |

06-06-07

Nieuw Dexia fonds

Tot en met 27 juni kan u intekenen op de DEXIA CLICKINVEST B MINIMAX.

De belangrijkste kenmerken van deze bevek zijn :  

 • Emittent : Dexia Bank N.V.
 • ISIN : BE0947240355
 • Uitgifte : 500 +0 % intredekosten
 • Nominaal : EUR 500
 • looptijd = 8 jaar  (2 juli 2007 tot 13 juli 2015)
 • Jaarlijkse prestatie van de EuroStoxx50 wordt geregistreerd met een maximum van + 10% en een minimum van – 3 % ( 8 registraties)
 • 100 % kapitaalsgarantie op vervaldag met een gewaarborgd minimum van 20%
 • Brochure : http://www.dexiainvestor.be/docs/newproducts/20070529-Cli...

 

Elk jaar op 4 juli wordt de prestatie van de Dow Jones Euro Stoxx50 van het afgelopen jaar gemeten.  De jaarlijkse meerwaarde wordt geregistreed met een maximum van + 10% en een minimum van – 3%.  Op de vervaldag (juli 2015) is de uiteindelijke meerwaarde dus gelijk aan de som van de 8 geregistreede meerwaarden, met een gewaarborgd minimum van 20%.  Het actuarieel rendement komt daarmee uit tussen 2,29 % en 7,56 %.  U geniet dus een minimumrendement van 2,29% per jaar.  Niet slecht zal u zeggen, maar daar tegenover staat dat het potentieel beperkt is.  Enkel indien de beurzen elk jaar gedurende 8 jaar minimum 10% stijgen, realiseert u een rendement van 7,56 % per jaar (voor kosten en taksen).  U zal het met ons ens zijn dat dit een vrij onwaarschijnlijk scenario is.  Ter vergelijking een obligatie met een looptijd van 8 jaar biedt voor een AA uitgever (zoals Dexia) een rendement van ongeveer 4,70 % per jaar.  De officiele korte-termijn rente staat op 3,75 %.  Op 7 juni zal de Eurpese centrale bank het tarief zeer waarschijnlijk naar 4 % verhogen.  Een verdere stijging naar 4,25 % is zeker niet uit te sluiten.  Dit betekent ook de de rente op spaarboekjes kan stijgen.  U mist ook de dividenden die uitbetaald worden.  Momenteel bedraagt het dividendrendement van de Eurostoxx50 3,30 %.  Ook vinden we een kapitaalsgarantie op 8 jaar een dure verzekering.  Vanuit het standpunt dat op langere termijn aandelen een positieve return opleveren, heeft een kapitaalsgarantie enkel voor fondsen met een korte looptijd zin.  Eigenlijk is dit product bijna een obligatie.  Rekening houdend met de relatief beperkte winstmogelijkheden t.o.v. een obligatie of zelf een hoogrentende spaarrekening,  tekenen we NIET in op deze uitgifte.

28-05-07

Nieuw Dexia fonds

Tot en met 29 juni kan u intekenen op de DEXIA CICKINVEST B INDEX LINKED 6 bevek.

De belangrijkste kenmerken zijn :

Emittent : Dexia Bank N.V.

Uitgifte : EUR 500 (geen intredekosten bij lancering)

Nominaal : EUR 500

ISIN: BE0947115078

looptijd = 5 jaar en 2 weken (5 juni 2007 tot 22 juni 2012)

100 % participatie stijging DAXglobal Alternative Energy Index met een maximum van 30 %

100 % kapitaalsgarantie op vervaldag

Brochure: http://www.dexiainvestor.be/product_nl/fichecliquet.asp?n1=1&n2=1&n3=7&searchkey=BE0947115078.

Beleggingen in alternatieve energie zijn in op het moment. De sector heeft zeker goede vooruitzichten. Een belegging in deze sector hoort thuis in een lange termijn beleggingsportefeuille. Dexia speelt daarop in door de lancering van een bevek waarvan de prestatie gekoppeld is aan de evolutie van de DAXglobal Alternative energy Index. Deze index bevat 15 toonaangevende ondernemingen uit de sector van de alternatieve energie. Deze markt is onderverdeeld in 5 subsegmenten die allemaal hetzelfde gewicht in de index hebben : aardgas, ethanol, zonne-energie, windenergie en geothermische energie / hydro / batterijen. Meer info vindt u op de volgende site: www.deutsche-boerse.com.

We vinden de bevek interessant ware het niet dat het maximale rendement begrensd wordt tot 30%. In het beste geval bedraagt de meerwaarde voor een looptijd van 5 jaar dus 30% of omgerekend 5,34 % actuarieel rendement, voor kosten. Een AA-obligatie met een looptijd van 5 jaar biedt een rendement van ongeveer 4,60%. We vinden het potentieel te beperkt. Bovendien worden sterke stijgingen niet ’ vastgeklikt’ . U profiteert m.a.w. relatief beperkt van aanvankelijke stijgingen. Stel de index is na 2 jaar verdubbeld, maar crasht nadien tot onder het aankoopniveau en blijft daar hangen tot op de vervaldag. Dan heeft u weliswaar u beginkapitaal terug maar ook niets verdiend (eigenlijk heeft u dan de risicoloze vergoeding van een AAA-staatsobligatie verloren). Kortom: een goed idee, maar een onattractieve vergoeding. Er zijn betere alternatieven. We tekenen NIET in.

09-05-07

Nieuw KBC fonds

Tot en met 1 juni kan u intekenen op de KBC EQUISELECT FINANCIALS SHORT TERM 1.

De belangrijkste kenmerken zijn :  

 • Emittent : KBC
 • Uitgifte : 100 +2,5 % intredekosten
 • Nominaal : EUR 1.000
 • looptijd = 2 jaar en 10 maanden (1 juni 2007 tot 31 maart 2010)
 • 100 % participatie stijging 20 bankaandelen met een maximum van 25 %
 • 100 % kapitaalsgarantie op vervaldag
 • Brochure : http://kbc-pdf.kbc.be/ng/feed/am/funds/fa/fa_BE0947205978...

 

Met dit fonds kan u inspelen op de consolidatiegolf in de financiele sector.  Overnames en fusies doen de aandelenprijzen stijgen, kijk maar naar het aandeel ABN.  De overnamestrijd rond deze bank deed het aandeel bijna 30% stijgen op 2 maand.  Ook de hele sector presteerde beter dan de globale markt. We geloven in in verdere bankfusies/overnames.  Met name in Duitsland is de markt nog zeer versnipperd.  De lancering van het fonds komt natuurlijk wel wat laat.  De koersen zijn al sterk aangetrokken. Als we de samenstelling van de korf bekijken, zien we vooral OVERNEMERS, grote banken zoals Citibank Bank Of America, JP Morgan, Deutsche Bank, BNP Paribas en HSBC).   Bij overnames is het vooral het doelwit dat stijgt in prijs, niet de overnemer.  We zien, buiten Deutsche Bank, ook geen enkele andere Duitse Bank in de korf.  Waarom werd bv. Commerzbank, een typische overnamekandidaat, niet in de lijst opgenomen?  De korf lijkt ons niet ideaal samengesteld.  We zijn ook niet wild van het mogelijk rendement.  Voor een looptijd van bijna 3 jaar kan u maximaal 25 % verdienen.  Dit komt neer op maximaal 8,26% per jaar.  Bovendien betaalt u 2,5 % intredekosten en ontvangt u geen jaarliks dividend.  De banken geven relaief hoge dividenden.  Het dividendrendement van Fortis bedraagt bv. 3,7% per jaar, dat van ING 4,9% per jaar.  Rekening houdend met de hoge intredekosten, de gemiste dividenden gedurende de looptijd van het fonds, de winstbeperking tot 25% en de, naar onze mening, niet ideaal samengestelde korf van bankaandelen, tekenen we NIET in op deze uitgifte.

 

04-05-07

Start

We zijn gestart. De eerste aankopen voor ons spaarplan werden uitgevoerd.  We hebben een automatische opdracht gegeven om de eerste beursdag van de elke maand in 4 verschillende fondsen te investeren. Deze fondsen zijn :

1. KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY KAP. : maandelijks spaarbedrag = EUR 500,- (ISIN BE0175280016 - 3% toetredingskosten - belegd in toekomstenergieën);

 2. KBC ECO FUND - WATER KAP.: maandelijks spaarbedrag = EUR 500,-         (ISIN BE0175479063 - 3% toetredingskosten - belegd in aandelen in de watersector);                    

3. DEXIA EQUITY B BRIC KAP. : maandelijks spaarbedrag = EUR 500,-            (ISIN BE0945520618 - 2% toetredingskosten - belegd in aandelen uit Brazilië, Rusland, Indië en China;    

4. FORTIS B STABILITY pensioenfonds : maandelijks spaarbedrag = EUR 135,- (jaarlijks 1.620 fiscaal aftrekbaar voor een gezin) (ISIN BE26480963 - 3% toetredingskosten - defensief: 30% aandelen/70% obligaties).

Voor de voordelen van een spaarplan verwijzen we naar onze vorige berichten  In de rechterkolom kan u de steekkaarten van de fondsen opvragen. Omdat we een vast bedrag investeren, kopen we fracties van de deelbewijzen.  Zo hebben we nu bv. 1,057 deelbewijzen van het KBC Eco Fund Alt. Energy gekocht. 1,057 maal de inventariswaarde van EUR 459,30 maakt EUR 485,48.  Als we daar 3% intredekosten bijrekenen, komen we op een totaal van EUR 500. Details kan u links onder `Portfeuille` opvragen.

Naast het spaarplan, dat we in de toekomst nog zullen uitbreiden, kopen we ook op de primaire (bij uitgifte) en secundaire markt. Zo werd het aankooporder op de BARCLAYS COMMODITY PROTECT PLUS NOTE 5 eveneens uitgevoerd.  We betaalden 97,00 voor een tegenwaarde van EUR 9.700.  De actuele prijs kan u hier opvragen: https://ecommerce.barcap.com/investorsolutions/nl.pubapp?....

Ter herinnering: we hebben primair eveneeens voor EUR 10.000 ingetekend op de ING Best Strike Europe II.  Deze note noteert vanaf maandag.

12:07 Gepost door in Orders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spaarplan |  Facebook |

24-04-07

Beleggen in grondstoffen

Tot en met 25 mei kan u intekenen op de FORTIS COMMODITY BOOSTER NOTE 1.

De belangrijkste kenmerken zijn :  

 • Emittent : Fortis Bank
 • Uitgifte : 102 %
 • Nominaal : EUR 1.000
 • ISIN code : XS0292819553
 • looptijd = 4 jaar (6 juni 2007 tot 6 juni 2011)
 • 100 % participatie stijging korf grondstoffen (olie, zink, nikkel, aluminium en koper)
 • 100 % kapitaalsgarantie op vervaldag
 • 130%  indien de korf grondstoffen optussen 0 en 30% over de periode gestegen is
 • Notering : dagelijks op de beurs van Luxemburg
 • Brochure : https://www.fortisbanking.be/emissies

 

Dit product richt zich naar beleggers die positief zijn over de prijsontwikkeling van de onderliggende korf grondstoffen (olie, zink, nikkel, aluminium en koper).  Naast kapitaalsgarantie profiteert u voor 100% van de stijging van de korf. Ook indien de prijzen maar gematigd stijgen, verdient u me dit product.  Bij een prijsstijging van 0% tot 30% ontvangt u namelijk 30 % meerwaarde.  Deze mogelijke aflossing bij een beperkte stijging van de korf aan 130% impliceert een rendement van ong. 6,4%.  Als de korf op de vervaldag niet lager noteert dan bij de start heeft u dit rendement behaald. Ter vergelijking: een obligatie in EUR met rating AA heeft een rendement van ong. 4,25 %.  We moeten erbij vetrtellen dat er geen dividend of coupon uitbetaald wordt.  Ook dient u zich bewust te zijn dat de toekomstige prijsontwikkeling van commodities niet eenvoudig is.  De prijsvorming van de note is gekoppeld aan futureprijzen (termijnkoersen) en niet aan spotprijzen.  De prijzen van die futures kunnen zowel hoger of lager liggen dan de spotprijs.  Als de termijnprijzen voor bepaalde grondstoffen lager zijn dan de actuele prijzen spreken we over backwardation.  Beleggers verwachten hier lagere prijzen in de toekomst.  De termijnprizen kunnen ook hoger zijn dan de spotprijzen en dan spreken we over contango.  Hier verwacht de markt een stijging van de prijzen.  Hoe meer grondstoffen met backwardation in een note opgenomen zijn hoe beter voor de investeerder omdat de note relatief goedkopere opties op de  lagere futurekoersen kan aankopen.  Alle grondstoffen uit de korf noteren met een backwardation, goed dus.  De intredekosten aan 2% vinden we dan weer aan de hoge kant.  We vinden dit zeker geen slecht product.  U heeft kapitaalsgarantie en profiteert van de mogelijke stijging van de gronstoffen. Bij een zeer beperkte stijging van de korf (bv. maar 3% over de looptijd) realiseert u toch 30 %.  In onze fondsen-portefeuille wensen we te diversifieren naar verschillende asset-klassen, om zodoende het totale risico te beperken.  Een belegging in grondstoffen past in die strategie.  De Fortis Commodity Booster Note 1 is dus een mogelijkheid; we opteren echter voor een soortgelijk product van Barclays Bank,nl. de BARCLAYS COMMODITY PROTECT PLUS NOTE 5.  Deze note werd op 13 maart uitgegeven en heeft ongeveer dezelfde kenmerken als het Fortis papier.. De looptijd is met 5,5 jaar iets langer, maar daarvoor ontvangt u 140% van de stijging bij een stijging van de korf tussen 0% en 40 %.  Bovendien bedraagt de prijs op de secundaire markt rond de 97 %.  Hier de kenmerken:

We verkiezen deze note boven die van Fortis.  We leggen een limietorder in de markt aan 97% voor EUR 10.000 (tegenwaarde EUR 9.700).  

 

16-04-07

Fonds in de kijker: ING BEST STRIKE EUROPE II

Tot en met 27 april kan u nog intekenen op ING BEST STRIKE EUROPE II.

De belangrijkste kenmerken zijn :  

 • Emittent : ING Bank
 • Uitgifte : 101 %
 • Nominaal : EUR 100
 • ISIN code : XS0294685325
 • 100 % participatie stijging aandelen Eurozone (EuroStoxx50)
 • looptijd = 5 jaar (7 mei 2007 tot 7 mei 2012)
 • instapkoers = laagste koers in komende 12 maanden
 • geen kapitaalsgarantie, wel bescherming tot 20 % koersdaling t.o.v. instapkoers
 • Notering : dagelijks op Euronext
 • Brochure : http://www.structuredproducts.ing.com/spg/showdocument.do...

 

Het interessante aan de Best Strike Europe is het innovatief instapmechanisme.  Gedurende het eerste jaar wordt elke dag de slotkoers van de index (EuroStoxx50) vastgesteld.  De laagste koers van al deze slotkoersen wordt de instapkoers genoemd.  Het is vanaf deze instapkoers dat u voor 100% profiteert van de stijging van de index.  U stapt dus automatisch in de markt op het meest gunstige moment de komende 12 maanden.  U hoeft zich dus geen zorgen te maken omtrent de juiste timing van een aankoop. Interessant dus als u op lange termijn posiief blijkt voor de beurs, maar op korte termijn (tot 1 jaar) lagere koersen verwacht. 

Verder bied de note ook een zekere bescherming.  Het fonds wekt met een beschermingsniveau van 80 % van de instapkoers van de index.  Indien op de vervaldag de index gelijk of hoger staat dan het beschermingsniveau (80%), dan ontvangt u het nominale bedrag (100%) terug.  U bent dus beschermd tegen een koersdaling tot 20% ten opzichte van de instapkoers (=laagste koers de komende 12 maanden) van de index.  Wanneer de eindwaarde van de index echter onder het beschermingsniveau noteert, vervalt de bescherming en is de aflossing op het einde gelijk aan de nominale waarde min de volledige daling van de index berekend vanaf de instapkoers.   In de brochure (link bovenaan) vindt u alle informatie en voorbeelden. Lees deze broschure aandachtig vooraleer u overweegt te investeren.  Wij vinden dit een innovatief product, waar meer opbrengst mogelijk is dan bij een rechtstreekse belegging in de index. Wij tekenen voor EUR 10.000,- in voor onze fondsen-portfeuille.   

Risico`s :

 • De Best Strike Europe II is geen kapitaal gegarandeerd product.  Wanneer de index op de einddatum onder de beschermingswaarde staat, loopt u volledig koersrisico vanaf de instapkoers van de index.  In het meest extreme geval dat de EuroStoxx 50 index naar EUR 0 gaat, kunt u uw gehele inleg verliezen.
 • Beleggers ontvangen geen dividenden of tussentijdse rente-inkomsten (Het dividendrendement op de index bedraagt momenteel ong. 3,2%).
 • Beleggers lopen een kredietrisico op ING Bank.
 • Of dit product voor u geschikt is, hangt af van uw beleggingsprofiel.  Neem hierover contact met uw huisbankier.

.

15-04-07

Spaarplan

Op 1 mei starten we met de fondsen-portefeuille. De portefeuille heeft een startwaarde van EUR 100.000,- en zal naast investeringen in klassieke beleggingsfondsen ook gestructureerde producten (bv. met kapitaalsgarantie) en beursgenoteerde beleggingsfondsen (zogenaamde trackers of ETF's) aankopen. Het is logisch dat nu spontaan een paar vragen door uw hoofd gaan. U zal zich misschien afvragen of de gevolgde strategie bij uw beleggingsprofiel past. U weet niet of u dat allemaal bij uw huisbank kan doen. U heeft misschien maar EUR 10.000 ter beschikking. Zijn de beleggingsproducten niet te ingewikkeld, enz...Om bij de gevolgde strategie te beginnen, die is defensief. We richten ons naar de gemiddelde belegger (met een gemiddelde tijdshorizon en een gemiddeld risicoprofiel). Als tijdshorizon nemen we ongeveer 5 a 7 jaar en als risicoprofiel neutraal of om het in fondsenterminologie te zeggen 'balanced' (50 % aandelen/50 % rentedragend). Dit betekent echter niet dat we ons blind staren op die 50/50 opdeling. Vele aandelenproducten hebben een rentekarakter, zoals kortlopende fondsen met kapitaalsgarantie of producten waarbij een rendement wordt behaald bij zowel dalende als stijgende beurzen. Veel hangt natuurlijk af van uw leeftijd. Jonge mensen hebben een veel langere tijdshorizon en moeten de proportie aandelen in de portefeuille veel hoger houden dan oudere mensen. Het is moeilijk om voor iedere leeftijd en voor ieder risicoprofiel een typeportefeuille te maken. Uw bankier is uw eerste aanspreekpunt. Hij kan u daarbij helpen. Belangrijk is te weten is dat we in de eerste plaats het kapitaal proberen te behouden. Het rendementsdoel dat we voor ogen hebben, bedraagt 7,5 % per jaar en dit ook in minder goede beurstijden. Alle investeringen kan u bij uw huisbank uitvoeren. Zij zal evenwel geneigd zijn u de huisproducten te verkopen. Voor de klassieke beleggingsfondsen kan u gerust verder de bankeigen fondsen aankopen. U onderhoudt de relatie met uw bank. Als wij bv. een klassiek indexfonds van Dexia kopen, kan u een soortgelijk fonds van Fortis of ING kopen. De verschillen in prestaties zijn gering. De bedoeling is evenwel dat u ten allen tijde in het beste product investeert ongeacht welke bank de uitgever is. Veelal moet men een gestructureerd product of een beursgenoteerd product boven een klassiek fonds verkiezen. Daarbij moet men ook al eens verder kijken dan zijn eigen huisbank. Dit hoeft niet duurder te zijn, integendeel. Vele effectenbanken en online-banken rekenen ook geen kosten meer aan voor een effectendossier. Beursgenoteerde fondsen (ETF's) worden zoals aandelen verhandeld. U betaalt m.a.w. een enkel een transactiekost. U hoeft ook niet per se over EUR 100.000 te beschikken; als uw beschikbaar bedrag voor beleggen bv. 10.000,- is, kan u telkens een tiende van de transactie uitvoeren. We weten dat het aanbod aan beleggingsmogelijkheden enorm is. De juiste keuze maken, is niet eenvoudig en hangt af van vele individuele factoren (leeftijd, risicobereidheid,...). Vele nieuwere producten lijken ingewikkeld en men staat er sceptisch tegenover. Terecht. In deze blog zullen we proberen u zo duidelijk mogelijk te informeren. Een deel van de portefeuille zal belegd worden via een maandelijks spaarplan. Een spaarplan houdt is dat u maandelijks een vast bedrag (bv. EUR 50) in een bepaald fonds investeert. Als het fonds hoger noteert, koopt u voor hetzelfde bedrag minder deelbewijzen. Bij lagere koersen kan u meer deelbewijzen kopen. Als u dit lang genoeg volhoudt, koopt u dus telkens als de aandelen laag staan (en dus goedkoop zijn) meer en idem dito koopt u minder als de beurs duur is. Zo realiseert u een gemiddelde gunstige aankoopprijs. In tegenstelling tot een onmiddellijke aankoop voor het volledige bedrag, deert een korte-termijn beursdaling u niet echt. Dit is een uitstekende strategie voor ouders of grootouders die voor hun kinderen/kleinkinderen regelmatig willen sparen. In onze fondsen-portefeuille zullen we ook verschillende spaarplannen hebben. We willen ze u nu al meegeven. De banken hebben een paar dagen tijd nodig om dit te realiseren en we willen ze laten ingaan op 1 mei, onze startdatum. In de volgende fondsen starten we op 1 mei met een maandelijks spaarplan van EUR 500,-:

1. KBC ECO FUND - ALTERNATIVE ENERGY KAP. ((ISIN BE0175280016 - 3% toetredingskosten - belegd in toekomstenergieën)

2. KBC ECO FUND - WATER KAP. (ISIN BE0175479063 - 3% toetredingskosten - belegd in aandelen in de watersector)

3. DEXIA EQUITY B BRIC KAP. (ISIN BE0945520618 - 2% toetredingskosten - belegd in aandelen uit Brazilië, Rusland, Indië en China)

Meer informatie over deze fondsen zullen we in onze volgende berichten brengen. Een steekkaart kan u rechts in de kolom opvragen.

Naast deze 3 klassieke thema-aandelenfondsen zullen we ook een pensioenfonds opnemen. Jaarlijks kan per gezin 2 maal EUR 810 fiscaal afgetrokken worden. Dit betekent een maandelijks te investeren bedrag van EUR 135,-. We kiezen voor het FORTIS B STABILITY pensioenfonds (ISIN BE26480963 - 3% toetredingskosten - defensief: 30% aandelen/70% obligaties).

09:35 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spaarplan |  Facebook |

08-04-07

Binnenkort starten we.

Het aanbod aan beleggingsfondsen, gestructureerde producten , en beursgenoteerde fondsen (ook wel trackers of ETF’s genoemd) neemt met de dag toe. Het aanbod is geëvolueerd van het klassieke eenvoudige index-fonds naar meer complex gestructureerde themafondsen, al dan niet met een kapitaalsgarantie. In deze blog zullen we regelmatig nieuwe fondsen en certificaten van naderbij bekijken. U kan hier een type-portefeuille met een startwaarde van EUR 100.000,- opvolgen. Het doel is natuurlijk een maximale opbrengst aan een zo klein mogelijk risico te koppelen. Daarbij is kapitaalbehoud in alle marktsituaties ons eerste streven. De portefeuille heeft een defensief karakter en zal het risico spreiden over aandelen, grondstoffen en renteproducten. We beogen een jaarlijks rendement van 7.50 %. Dit lijkt niet spectaculair, maar de strategie bestaat erin om dit jaar in jaar uit te realiseren, ook bij bijvoorbeeld dalende beurzen. Naast intekeningen op nieuwe uitgiftes zullen we ook bestaande fondsen aankopen, veelal door een maandelijks spaarplan. Ook zullen we in beursgenoteerde fondsen (trackers of ETF’s) investeren. We geloven sterk in deze flexibele en goedkope variant van het klassieke beleggingsfonds.

09:07 Gepost door in Strategie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: strategie |  Facebook |